BLØDDELE ELLER KNOGLER / LED

Langt de fleste skader rammer bløddelene i form af en fibersprængning, et trælår, en beskadiget akillessene eller en forvridning/forstuvning i fodled eller knæ. Men når der sker en skade på knogler og led som brud eller ledskader, vil der ofte også ske en skade af bløddelene.

Ved en skade på bløddele, kan du selv gøre meget for at komme dig hurtigere. Når der sker en skade på en muskel, bliver der samtidig revet nogle af de små omkringliggende blodkar over, så der siver blod ud i vævet omkring skaden.

Blødningen er med til at forværre skaden og dermed forlænge din skadesperiode. Den væsentligste opgave ved akut skadesbehandling er derfor, at begrænse blødningen.
Den akutte skade er kendetegnet ved hævelse og smerter. Blødningen og hævelse kulminerer normalt inden for de første 36 timer.

Ved en akut skade, skal du bruge RICE princippet:
R – Ro
I – Is
C – Compression – elastisk forbinding
E – Elevation
+
M – Mobilisering

R – Ro, aflastning, Hvad?:
Den skadede legemsdel skal straks skånes for yderligere belastning.

Hvorfor?
– Forhindre forværring.
– Forhindre ny skade.
– Undgå forlænget helingstid.

Hvordan?
– Stop sportsaktiviteten straks.
– Bliv transporteret hjem.

Slap af – Hvor længe?
– Så længe der er smerte og hævelse. Ca. 1-2 døgn.

I – Nedkøling, Hvad?
– Det skadede område skal nedkøles 15-30 minutter i timen afhængig af læssionssted og dybde. Især vigtig de første 6 timer (men gerne 12 timer).

Hvorfor?
– Virker især smertelindrende.
– Virker vævssammentrækkende.
– Mindsker blødning i vævet.

Hvordan?
– Afkøling med isposer, isterninger, frosne grøntsager eller lignende.
– Læg et tyndt klæde mellem hud og kølemiddel, hvis temperaturen på kølemiddel er under frysepunktet (for at undgå forfrysninger).
– Skader i hovedet må gerne behandles med is.

Hvor længe?
– Så længe der er smerte og hævelse. Regelmæssigt i de første ca.1-2 døgn.

C – Compression – elastisk forbinding, hvad?
– Det skadede område skal udsættes for et fast tryk udefra.

Hvorfor?
– Begrænse blødning.
– Nedsætte væskeudsving til vævet.

Hvordan?
– Elastisk forbinding omkring det skadede område – undgå cirkulære ture.
– Forbindingen må ikke være for løs, men heller ikke for stram, så den lukker for blodtilførslen.

Hvor længe?
– Så længe der er hævelse. Som udgangspunkt konstant de første ca. 1-2 døgn, men ikke om natten.


Compressionens effekt på blødning og væv er meget vigtigt i den akutte behandling, og det er vigtigt at den anvendes hurtigt.

E – Elevation, hvad?
– Den skadede legemsdel hæves over hjertehøjde.Hvorfor?:
– Blodtrykket sænkes på skadesstedet.
– Blødningen i vævet nedsættes.
– Tilbageløbet til det centrale kredsløb bedres.

Hvordan?
– Ved skade i benet, placeres compressionen over hjertehøjde ved for eks. at lægge benet på en stol.

Hvor længe?
– Så længe der er hævelse typisk i ca.1-2 døgn.

M – Mobilisering, hvad?
– Øvelser for den skadede legemsdel.
– Den første genoptræning.

Hvorfor?
– Jo tidligere genoptræningen startes, desto hurtigere kan du blive klar igen.
– Ved at bevæge for eks. Fodleddet, aktiveres venepumpen, så du begynder at ”pumpe” hævelsen væk. Samtidig fjernes affaldsstoffer.
– Ved en skade klistrer muskelfibrene let sammen. Det nedsætter musklens funktion.

Hvordan?
– Bevægeøvelser.
– Udspændingsøvelser.
– Muskeløvelser.
– Balance og koordinationsøvelser.

Hvornår og hvor længe?
– Smerte og hævelse bestemmer, hvor meget du må træne. Gør det for eks. Ondt at støtte på foden, skal du lade være. Kan du derimod vippe foden frem og tilbage uden smerter, må du begynde genoptræning.

ER DU I TVIVL – KONTAKT DIN LÆGE !