Overbelastningsskader

OVERBELASTNINGSSKADER

En overbelastningsskade er når der over tid opstår irritation i muskler – eller senevæv. Kaldes også slidskader.
Symptomer:

  • Til at begynde med, ømhed og stivhed om morgenen eller unormal ømhed efter træning.
  • Ømheden forsvinder ofte under opvarmning – men vender tilbage.
  • Fortsætter du uden at lægge din træning eller arbejdsrutiner om, udvikles overbelastningsirriationen, og smerterne vil være der hele tiden.

Det er vigtigt at du reagerer på unormal ømhed, og forsøge at finde årsagen og gøre noget ved den, så du kan minimere overbelastningen.

  • Årsagen til overbelastninger kan være mange.
  • Ændring af træningen eller arbejdes stillinger – for eksempel i form af øget træningsmængde eller nye øvelser/vaner.
  • Fejlbelastning gennem længere tid.
  • Genoptagelse af træning / anden aktivitet efter en længere pause.

Ved en overbelastnings skade kan tidshorisonten for, hvornår du er klar igen, være længere end ved de akutte skader.

Behandlingen bør generelt indeholde:

  • Årsagsforklaring (Hvordan er skaden opstået?).
  • Aflastning og omlægning af træning/arbejde for at beskytte det overbelastede område i en periode.
  • Iværksættelse af specifik genoptræning.